phone +370 52402890
user
JŪSŲ KREPŠELIS
user
0
PRELIMINARI KAINA
0
Į KREPŠELĮ

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir grąžinimo tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė”). Įsigydamas prekes e-parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. E-parduotuvės „www.atvila.lt“ prekyba vykdoma Europos Sąjungos teritorijoje.

1.3. Pirkti „www.atvila.lt“ e-parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es), suformavęs prekių krepšelį ir užpildęs pristatymo informaciją, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.atvila.lt“ e-parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis „www.atvila.lt“ e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

5.4. E-parduotuvė „www.atvila.lt“ turi teisę nesudaryti Pirkimo - pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, kuris atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

5.5. Pardavėjas pasilieka teisę neįvykdyti Pirkėjo užsakymo dėl šių priežasčių:

5.5.1. Prekių likutis yra nepakankamas;
5.5.2. Negautas apmokėjimas už užsakytas prekes;
5.5.3. Pristatymo informacija yra klaidinanti ar netiksli.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 
6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. 
6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 14 (keturiolika) darbo dienų.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos -parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM arba be PVM. E-parduotuvė „www.atvila.lt“ pasilieka teisę keisti prekių kainas.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – iš anksto atsispausdinus užsakymą ir nuėjus į banko skyrių, arba, pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, ar kitais elektroninėje parduotuvėje „www.atvila.lt“ numatytais atsiskaitymo būdais, pinigai pervedami į vieną iš „Atvila" UAB banko sąskaitų.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2. Prekes nemokamai Pirkėjas gali atsiimti „Atvila" sandėlyje, esančiame Savanorių pr. 180, Vilniuje arba pasinaudoti kurjerių „Linkera" arba "Omniva" paslaugomis. Pardavėjas juridiniams asmenims, pasirašiusiems ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį, prekes gali pristatyti nemokamai, jeigu užsakymo suma viršija 100 eurų be PVM ir jeigu Pirkėjo (juridinis asmuo) pristatymo adresas yra viename iš šių miestų: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Radviliškis, Plungė, Šilutė, Gargždai, Raseiniai, Mažeikiai, Kretinga, Utena, Ukmergė, Ignalina, Švenčionys, Švenčionėliai, Kėdainiai, Jonava, Elektrėnai, Vievis, Kaišiadorys, Kuršėnai.

8.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl netikėtų aplinkybių.

8.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.6. Prekes atsiimant sandėlyje, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti prekių būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame prekių Perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės.

8.7. Jeigu Pardavėjas perduoda Pirkėjui daugiau, negu sutartyje nurodyta, prekių, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Pardavėjui per įstatymuose ar sutartyje numatytą terminą.

8.8. Jeigu Pardavėjas, pažeisdamas sutartį, perduoda Pirkėjui mažesnį, negu nurodyta pirkimo–pardavimo sutartyje, prekių kiekį, Pirkėjas turi teisę, jeigu kas kita nenumatyta sutartyje, arba reikalauti perduoti jam trūkstamus daiktus, arba atsisakyti priimti daiktus ir sumokėti kainą, o jei kaina jau sumokėta, – reikalauti ją grąžinti ir atlyginti nuostolius.

8.9. Jeigu Pirkėjas priima daiktus, kurių kiekis viršija sutartyje nurodytą kiekį, tai už papildomai priimtus daiktus mokama tokia pat kaina, kuri nustatyta sutartyje, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

9.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją.

9.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinę kortelę (jei ji buvo išduota).

9.4. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali pristatyti asmeniškai arba atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Prekes priims mūsų biuras, kurio adresą rasite skiltyje "Kontaktai". Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 9.8. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

9.5. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

9.6. Jeigu Pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, Pardavėjas neprivalo priimti prekių grąžinimui.

9.7. Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

9.8. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

9.9. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 9.8. punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimo, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti prekės išvaizdos pakeitimu.

9.10. Matuojamos prekės, kurios pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir pan., gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

9.11. Jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

9.11.1. kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės;

9.11.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

9.11.3. kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

9.11.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

9.12. Grąžinimo atveju, kuomet grąžinama prekė yra kokybiška, Pardavėjas pinigų už pristatymą negrąžina.

9.13. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

KONTAKTAI
  • Adresas: Granito g. 3, Vilnius LT-02241,
  • Tel.: +370 52402890,
  • Faks.: +370 52402890,
  • El. paštas: info@atvila.lt

KAINA:

IŠSAUGOTI

El. parduotuvėje naudojami slapukai. Naršydami toliau Jūs sutinkate su UAB "Atvila" slapukų politika.

SUTINKU Privatumo politika